Shopping Cart

Servis

Garantni rok za svu opremu kupljenu u Printexu je prema garantnom roku proizvođača navedene opreme.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo vas da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Printex d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Ukoliko je došlo do kvara u garantnom roku, proizvod predajete u ovlašteni servis naveden na garantnom listu kojeg ste dobili uz račun. Ukoliko ste proizvod naručili online, a u vašem gradu ne postoji ovlašteni servis možete nas kontaktirati na telefon 033 269 100 kako bi smo vam asistirali oko preuzimanja i vraćanja proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, ambalažu u kojoj će proizvod biti zaštićen od oštećenja prilikom transporta, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina.

Uz to je potrebno navesti opis kvara kako bi se olakšala provjera neispravnosti od strane servisera kompanije Printex d.o.o ili ovlaštenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (REVERS).

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlaštenog servisa gdje je ostavio proizvod.

Printex d.o.o. se obavezuje da Vam obezbjedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primjerak reversa zadržavamo mi, a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis.

Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers našem odgovornom licu u servisu - u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA.