Shopping Cart

Usluge

Upravljenje dokumentima

Sistemi za upravljanje dokumentima (Document Management Systems – DMS) pružaju mogućnost organizaciji da centralizira, kontroliše, pretražuje, dijeli i skladišti dokumente neovisno o njihovom formatu.

Ova tehnologija je posebno korisna za organizacije sa kolaborativnim i distributivnim radnim okruženjima, u kojima se informacija mora dijeliti na više lokacija i tipova sistema. Bez DMS-a, korisnici skladište dokumente na različitim lokacijama, uključujući tvrde diskove, file servere, e-mail sandučiće i čak file kabinete.

Razvijanjem centraliziranog sistema za upravljanje dokumentima, organizacije mogu pomoći svojim korisnicima da lako nađu informacije koje im trebaju da urade svoje poslove, osiguravajući da korisnici pristupaju samo aktuelnim i odobrenim verzijama dokumenata, i da eliminiraju irelevantne ili redundantne kopije dokumenata.


Sistemi za arhiviranje i backup

Mi ojačavamo sigurnost podataka za distribuirane informacione sisteme, baze podataka i aplikacione servere, kao i za radne stanice sistemom dnevnog arhiviranja podataka uljučujući windows, unix, linux i netware klijente.

Ojačavamo poslovanje izradom rezevrnih kopija, tako da uspravno možete stati u slučaju elementarnih nepogoda, požara, otkaza sistema i ostalih havarija koje su dio svakodnevnice.


Mrežna, VPN i sigurnosna rješnja

Transformišemo IP mreže u viskokvalitetne i uvjek dostupne infrastrukturne resurse. Sigurnost, pouzdanost, dostupnost i performance su ključni parametri koji zadovoljavamo prilikom implentacije mrežnih rješenja.

Expertiza i raznovrsnot mrežne opreme koja je dostupna na tržištu i koja je u skladu sa standardima omogućava nam da možemo ponuditi hibridna mrežna okruženja. Široki portofilo mrežnih proizvoda proizvođača koje preferiramo omogućava nam pouzdanu mrežnu dostupnost svih mrežnih resursa.


Poslovna rješenja za štampu

Poslovna rješenja za štampu Prema istraživanjima racionalizacija štampanja doprinosi uštedi od 20-40% na poslovima štampanja, kontrolom štampanja, blagovremenim isporukama potrošnog materijala, nadzorom i preventivnim pregledom infrastrukture štampača.

Mi u Printex-u kreiramo jedinstvena i tehnološki napredna rješenja za štampu, bez konkurencije u segmentu color ispisa. Trajni, visoko kvalitetni ispisi sa cijenom ispisa već od 0,45KM po stranici. Grupisanje štampača i raspoređivanje opterećenosti štampanja. Kontrola obima štampanja.

Naš fokus kod sistema za štampu;

- Očuvanje potrošne energije

- Pouzdanost

- Isplativost originalnog potrošnog materijala

- Jednostavnost korištenja

- Ispis visoke kvalitete i dostupnost


Help Desk

Centralni Help Desk je fokusiran na isporuku usluga sa jedne tačke na više lokacija, omogućujući jedinstven kontakt, ulaznu i izlaznu tačku za sve poslovne izazove. Ovim pristupom omogućavamo automatizaciju komunikacije i integritet usluga.

Cilj upravljanja incidentima je restaurirati i dovesti informacioni sistem u operativno stanje u što kraćem roku, smanjujući štetni učinak na tekuće poslovne operacije. Upravljanje promjenama (sistemske promjene sw/hw) osigurava standardizovane procudere, preporučene od strane proizvođača, koje se koriste prilikom svih izmjena na informacionom sistemu.

Cilj je postići minimalno ometanje tekućih operacija i ekonomičnu iskoristivost resursa uključenih u promjene

- Najam podrške IKT help deska

- Upravljanje incidentima

- Upravljanje promjenama

- Praćenje inventara i osnovnih sredstava(hw/sw/licence)

- Upravljanje životnim ciklusom IKT opreme

- Upravljanje servisnim uslugama


Konsultantske usluge

Naše usluge su temeljene na dugogodišnjem iskustvu i nezavisne su od ino i domaćih proizvođača i njihovih prozvoda, temelje sa na objektivnom sagladevanju poslovnih potreba i pružanju odgovora o specifičnim tehnologijama i patentima koje su dostupne na IKT tržištu.

Kao domaći sistem integrator sa najdužom tradicijom Printex može pružiti kvalitetno savjetovanje fokusirano na specifčne poslovne potrebe.


Infrastrukturna rješenja

Infrastrukturna rješnja temeljena na Microsft Windows™ server infrastrukturnoj platformi za poslove koji žele visoko kvalitetna i najsavremenija tehnološka rješenja. Najnaprednija platformska tehnologija koja je podržana kroz čitav životni ciklus proizvoda.

Sistemi zasnovani na Microsft Windows™ server tehnologiji obavljaju poslove kontrole pristupa mreži, centralnu provjeru korisnika, upravljaju velikim obimom štampanja i štampača, omogućavaju granularnu kontrolu pristupa mrežnim resurisma, visoki nivo zaštite bežičnih mreža sa najsavremenijim tehnologijama za dinamičku zaštitu i šifrofanje mrežnog saobraćaja isporučenog putem radio signala.

Centralno isporučuju postavke i sigurnost Windows™ radnih stanica. Takođe su idealna platforma za posluživanje grupnih aplikacija i baza podataka. Sa posebnom pažnjom malim komapnijama do 300 uposlenih preporučujemo i implementiramo sve-u–jednom rješenja zasnovana na Windows™ server small i essential business platformi. Infrastrukturna rješenja zasnovana na RedHat Linux platformi. Rješenja temeljana na RH Linux platformi za korisnike kojima su potrebna hibridna infrastrukturna rješenja, platforma idealna za aplikacije koje koriste baze podataka, www aplikacije, java aplikacije, i aplikatvne servere srednjeg nivoa.

Takođe jako dobro uklopiva u servise dijeljenja mrežnih resursa, omotnica i štampača. Rješenja temeljena na Linux platformi nude neizmjernu fleksibilnost iskoristivosti i dugoročnu zaštitu investicije. Infrastrukturna virtualizacijska rješenja za male i srednje korisnike. Iskorištavanje IKT resursa nikad nije bilo optimalnije.

Dijeljenje fizičkog servera na više serverskih uloga koje obavlja na mreži drastično smanjuje troškove održavanja i nabavke novog hardvera. Pojednostavljuje arhiviranje podataka i oslobađa brige od dugih restauracija sistema od havarije zbog kojih najviše trpi posao i korisnici Vaših proizvoda i usluga.


Sistem integracija

Za dobro vašeg poslovanja zahtijevajte vrhunske performanse i trajnost infrastrukture.

Printex je primarno fokusiran na isporuku IKT rješenja malim i srednjim kompanijama. Naši stručnjaci, mogu pomoći rastućim kompanijama da prevaziđu poslovne probleme sa atraktivnim poslovnim ponudama iz oblasti IKT injženeringa.